فوریه 6, 2019

ظروف یکبار مصرف بسته بندی و رستورانی

۰۰۱۹۲۵۰۲۲۰۱۹

سینی PE و PP در چهار وزن

سینی PE و PP در چهار سایز کد و سایز (۳۸*۲۷)         وزن (۹۳ گرم) کد و سایز (۳۸*۲۷)         وزن (۱۰۵ گرم) کد و سایز…
۰۰۶۴۲۷۰۶۲۰۱۹

دیس بیضی لبه دار

دیس بیضی لبه دار کد ۳۲۲ و ۳۲۰ کد (۳۲۲)       ابعاد طول(۳۵۰ mm)       ابعاد عرض (۲۵۳ mm)       ابعاد ارتفاع(۳۵ mm) کد (۳۲۰)     …
۰۰۰۱۵۰۰۰۲۰۶۲۰۱۹

دیس بیضی بدون لبه

دیس بیضی بدون لبه  در ۳ سایز  سایز بزرگ : کد :   ۴۲۲ طول :   ۳۴۵ mm عرض :   ۲۴۳ mm ارتفاع :   ۳۳ mm سایز متوسط : کد : …
۰۰۴۴۱۱۰۴۲۰۱۹

دیس بنیادی کد ۵۲۲

دیس بنیادی کد ۵۲۲ کد (۵۲۲)       ابعاد طول(۳۱۳ mm)       ابعاد عرض (۲۰۷ mm)       ابعاد ارتفاع(۳۹mm)
۰۰۷۶۲۵۱۱۲۰۱۹

پیرکس کریستال الماس

پیرکس کریستال الماس کد (۴۰*۲۵)        ابعاد (۴۰۰*۲۵۰ mm)      ارتفاع(۶۳mm) کد (۴۰*۳۰)        ابعاد (۴۰۰*۳۰۰ mm)      ارتفاع(۵۲mm)
۰۰۵۸۲۹۰۴۲۰۱۹

بشقاب پذیرایی

بشقاب پذیرایی در ۳ سایز بشقاب کیک خوری – کد (۶۳)       قطر(۱۷۰ mm) بشقاب میوه خوری – کد (۷۳)       قطر(۲۰۸ mm) بشقاب غذا خوری – کد…
fa Persian
X