فوریه 4, 2019

ظروف یکبار مصرف قنادی

۰۰۵۱۲۹۰۴۲۰۱۹۱

سینی گرد کریستالی سری الماس

سینی گرد کریستالی سری الماس در ۵ سایز کد (۱۸)       قطر(۱۸۵ mm) کد (۲۰)       قطر(۲۴۰ mm) کد (۳۱)       قطر(۲۷۰ mm) کد (۴۰)     …
fa Persian
X