فوریه 4, 2019

ظروف یکبار مصرف قنادی

۰۰۳۵۰۳۰۳۲۰۱۹

بشقاب بیضی کریستال در دو سایز

بشقاب بیضی کریستال در دو سایز کد (۳۰۱)         ابعاد داخلی (۳۰۰*۱۹۸ mm)          ابعاد خارجی (۳۵۵*۲۳۰ mm) کد (۴۰۱)         ابعاد داخلی…
۰۰۳۴۰۲۰۳۲۰۱۹

بشقاب مستطیل کریستال

بشقاب مستطیل کریستال کد (۷۵۱)         ابعاد داخلی (۲۳۸*۱۹۰ mm)          ابعاد خارجی (۳۰۸*۲۳۵ mm)
۰۰۳۱۲۶۰۲۲۰۱۹

بشقاب قلبی سفید

بشقاب قلبی سفید کد (۶۰۱)         ابعاد طول (۲۶۰ mm)          ابعاد عرض (۲۷۰ mm)
۰۰۳۰۲۶۰۲۲۰۱۹

بشقاب مستطیل

بشقاب مستطیل کد (۳۰*۲۰)         ابعاد طول (۲۰۰ mm)          ابعاد عرض (۳۰۰ mm)
fa Persian
X