ظروف بسته بندی کد ۶۲۰ و ۶۲۲

ظروف بسته بندی کد ۶۲۰ و ۶۲۲ کد (۶۲۰)       طول(۲۲۰ mm)       عرض (۱۶۵ mm)       ارتفاع(۴۲ mm) کد (۶۲۲)       طول(۲۳۰ mm)       عرض (۱۷۳ mm)       ارتفاع(۵۷ mm)

سینی PE و PP در چهار وزن

سینی PE و PP در چهار سایز کد و سایز (۳۸*۲۷)         وزن (۹۳ گرم) کد و سایز (۳۸*۲۷)         وزن (۱۰۵ گرم) کد و سایز (۳۸*۲۷)         وزن (۱۴۵ گرم) کد و سایز (۳۸*۲۷)         وزن (۱۷۵ گرم)

دیس بیضی بدون لبه

دیس بیضی بدون لبه  در ۳ سایز  سایز بزرگ : کد :   ۴۲۲ طول :   ۳۴۵ mm عرض :   ۲۴۳ mm ارتفاع :   ۳۳ mm سایز متوسط : کد :   ۴۲۱ طول :   ۳۴۵ mm عرض :   ۲۱۸ mm ارتفاع :   ۳۳ mm سایز کوچک : کد :   ۴۲۰ طول :   ۲۷۵ mm عرض :  اطلاعت بیشتر دربارهدیس بیضی بدون لبه[…]

fa Persian
X