فوریه 4, 2019

ظروف یکبار مصرف قنادی

۰۰۲۹۲۶۰۲۲۰۱۹

زانت سفید

زانت سفید ابعاد داخلی (۲۷۲*۱۱۳ mm)          ابعاد خارجی (۲۹۳*۱۲۶ mm)
۰۰۲۵۲۶۰۲۲۰۱۹

صفحه کیک بیضی سفید در ۴ طبقه

صفحه کیک بیضی سفید در ۴ طبقه کد (۴۳۱)         قطر (۳۴۵*۲۴۵ mm) کد (۴۵۱)         قطر (۴۲۵*۳۱۵ mm) کد (۴۷۱)         قطر (۵۰۵*۳۷۵…
۰۰۲۱۲۵۰۲۲۰۱۹

زانت کریستال

زانت کریستال کد (۷۰۱)         ابعاد داخلی (۳۱۴*۱۳۵ mm)         ابعاد خارجی (۳۲۵*۱۴۵ mm)
fa Persian
X