فوریه 4, 2019

ظروف یکبار مصرف قنادی

۰۰۱۹۲۵۰۲۲۰۱۹

سینی PE و PP در چهار وزن

سینی PE و PP در چهار سایز کد و سایز (۳۸*۲۷)         وزن (۹۳ گرم) کد و سایز (۳۸*۲۷)         وزن (۱۰۵ گرم) کد و سایز…
۰۰۱۵۲۴۰۲۲۰۱۸

سینی کریستال ساده در دو سایز

سینی کریستال ساده در دو سایز کد (۵۰۱)         ابعاد داخلی (۳۷۶*۲۶۰ mm)         ابعاد خارجی (۳۸۸*۲۷۳ mm) کد (۲۲*۲۲)         ابعاد داخلی (۲۳۵*۲۳۵…
۰۰۱۲۲۴۰۲۲۰۱۹

زانت گلدار

زانت گلدار کد (۷۰۲)         ابعاد داخلی (۳۲۰*۱۴۰ mm)         ابعاد خارجی (۳۲۶*۱۵۰ mm)
۰۰۱۱۲۴۰۲۲۰۱۹

سینی کریستال گلدار

سینی کریستال گلدار کد (۹۰۱)         ابعاد داخلی (۳۷۴*۲۶۴ mm)         ابعاد خارجی (۳۸۰*۲۶۹ mm)
fa Persian
X