سینی کریستال مستطیل سری الماس در 2 سایز

سینی کریستال مستطیل سری الماس در ۲ سایز

سینی کریستال مستطیل سری الماس در ۲ سایز کد (ALMAS 20*30)     طول خارجی (۳۰۰ mm)     عرض خارجی (۲۰۵ mm)     ارتفاع (۲۰ mm) کد (ALMAS 33*23)     طول خارجی (۳۵۵ mm)     عرض خارجی (۲۵۵ mm)     ارتفاع (۲۲ mm)

سینی کریستال مربع کد 22*22

سینی کریستال مربع کد ۲۲*۲۲

سینی کریستال مربع کد ۲۲*۲۲ کد (۲۲*۲۲)     ابعاد خارجی(۲۵۰*۲۵۰ mm)     ابعاد داخلی(۲۲۰*۲۲۰ mm)     وزن(۸۸ گرم)

fa Persian
X