سینی کریستال مربع کد 22*22

سینی کریستال مربع کد ۲۲*۲۲

سینی کریستال مربع کد ۲۲*۲۲ کد (۲۲*۲۲)     ابعاد خارجی(۲۵۰*۲۵۰ mm)     ابعاد داخلی(۲۲۰*۲۲۰ mm)     وزن(۸۸ گرم)

fa Persian
X